Туршилтын хувилбар

Хувийн мэдээллээ интернэтээр явуулж байгаа хүн л хохирогч болох уу?

Та компьютер огт хэрэглэдэггүй байлаа ч золиос нь болох боломжтой. Муу санаатай хүмүүс хүний хувийн мэдээлэл буюу төлбөрийн картны дугаар, утасны дугаар, дансны дугаар, гэрийн хаяг зэргийг... Дэлгэрэнгүй...

Кибер аюулгүй байдлын тухай олон улсын стандарт

Кибер аюулгүй байдлын тухай үндсэн ойлголтууд, тэдгээрийн мэдээллийн аюулгүй байдлын хүрээний бусад... Дэлгэрэнгүй...

Анхааруулга

Цахим шуудантай холбоотойгоор зөвлөх нь... Дэлгэрэнгүй...

Албаны цахим шуудангийн цоорхойн хор уршиг

Албаны цахим шуудангийн цоорхой үүсгэх /Business e-mail compromise/ гэдэг нь албаны цахим шуудан руу халдагч нэвтэрч, тус хаягын эзэмшигчийн өмнөөс тухайн байгууллага болон харилцагч байгууллага, үйлчилүүлэгчийг залилах замаар мөнгө санхүүгийн хохирол учруулах, эмзэг мэдээллийг олж авах арга ажиллагаа гэж тайлбарлагддаг. Мөн энэ халдлагыг “Man in the Middle /MiTM/”төрлийн халдлагын шинж чанартай ижил төстэй тул “Man in the Email”гэж нэрлэх тохиолдол ч байдаг.  Дэлгэрэнгүй...

Шуудангийн хаяг бичих заавар, зөвлөмж

Шуудангийн хаягийн хэрхэн зөв бичих вэ? Шуудангийн хаяглалтын стандарт /MNS ISO 11180:2001/ Шуудангийн хаягжилт нь дараахь бүтэцтэй байна. -Хүлээн авагч буюу явуулагчийн нэр -Албан газар, албан тушаал (Албан газрын хаягаар явуулах бол) - Хаягийн бүсийн нэр,  гудамжны нэр, хорооны болон барилга байшингийн дугаар - Хотын нэр бүсчлэлийн код (www.zipcode.mn) -Улсын нэр Дэлгэрэнгүй...

“BUSINESS EMAIL COMPROMISE” халдлагын 5 том жишээ

АНУ-ын Калифорниа муж улсад байрлалтай уг компани нь мөнгөний цахим гуйвуулгын үйлчилгээ эрхэлдэг бөгөөд BEC халдлагын улмаас хилийн чанад дахь хэд хэдэн данс руу 30 орчим сая америк долларыг шилжүүлсэн байна. Холбооны мөрдөх товчоо хэд хэдэн улсын хууль сахиулах байгууллагатай хамтран ажилласны үр дүнд хохирлыг барагдуулсан ч тухайн компаний хувьцааны үнэ 14 хувиар унаж, нийт 31 сая америк доллартай тэнцэхүйц хэмжээний хохирол амсжээ. Дэлгэрэнгүй...

Бүсчлэлийн код буюу zip code гэж юу вэ?

Бүсчлэлийн кодыг Монгол улсын нутаг дэвсгэрийн бүсчлэлийн хуваарийн дагуу засаг захиргааны нэгжийн болон хот суурингийн хэсэг (бүс)-ийн байршлын тухай мэдээллийг агуулж, тэдгээрийг хөгжүүлэх төлөвлөгөөтэй уялдуулан зохицуулалт хийх, давхардуулан оноогдохгүйгэээр, оноох нөөц бүхий 5 оронтой тоогоор илэрхийлдэг. Дэлгэрэнгүй...

“Bluekeep” буюу “CVE-2019-0708” дугаартай эмзэг байдал

2019 оны 06 дугаар сарын 04-ний өдөр АНУ-ын Үндэсний аюулгүй байдлын агентлагаас “Microsoft” компаний “Windows” үйлдлийн системийн аюулгүй байдлын “CVE-2019-0708”дугаартай “Bluekeep” цоорхойг яаралтай нөхөж, үйлдлийн системийн шинэчлэлтийг хийх талаар анхааруулга гаргажээ. Ингэж анхааруулга гаргах болсон шалтгаан нь “Microsoft” компаний энэ эмзэг байдлыг “wormable” буюу өт хэлбэрийн хортой кодод өртөх өндөр магадлалтай гэж зарласан. Одоогоор уг эмзэг байдалд “Windows 7”, “Windows XP”, “Windows Server 2003”, “Windows Server 2008” үйлдлийн системүүд өртөх эрсдэлтэй байна.  Дэлгэрэнгүй...

Холбоосууд